MRK - A közösségi létforma

„A közösségi létforma gyengül, nem gondoljuk, hogy a másik embertárstól kell szerezni örömöt, biztonságot, tudást. Furcsa egyszemélyes börtönök jönnek létre teljes komforttal” – mondja egy esztéta (Réz András) a közösségek mai válságával kapcsolatban. „Régen a kocsmában az emberek együtt részegedtek le, a májuknak nem tettek jót, de a lelküknek igen. Ma többen otthon magányosan teszik ezt …”

Rádióamatőr klub több, mint fél évszázada létezik Makón, ebben a Dél-Kelet határ menti kis városban. Hol több, hol kevesebb klubtag volt. Az elektrotechnika, a rádiótechnika, a rádióforgalmazás, valamint berendezések, felszerelések építésének szeretete volt a „közös nevező”, ami egybegyűjtött 20-30 embert, s egy különleges közösséggé alakított. Így van ez napjainkban is. Különböző életkorú, szakképzettségű, foglakozású, anyagi helyzetű emberek találnak közös témát, s hol kisebb, hol nagyobb aktivitással csinálnak közös programokat.

A klub tagja lehet bárki, aki megfelel az általános emberi erkölcsi normáknak és támogatja a Makói Rádióamatőr Klub fő célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések: elősegíteni az amatőr rádiózás fejlődését, őrködni az amatőr rádiózás szabályszerűsége és etikai színvonala felett, segíteni a fiatalok tudásszintjének növelését, valamint katasztrófa helyzetben önkéntes részvétel a hírközlésben. A klubba való felvételhez írásbeli kérelem és két klubtag ajánlása szükséges.

Mako Radio Amateur Club

„The community life-form becomes weaker; we do not think that we may obtain joy, peace, knowledge by our fellowmen. Strange, one-man prisons are created with complete comfort.” - a film-aesthete (Andras Rez) says it in relation to the current crisis of the communities. „Long ago, people in the pub got intoxicated together; this thing did not make good influence for their liver, but did good influence for their soul. Nowadays, many people do this at home alone …”

For more than a half century there is an amateur radio club in Mako, in this small, South-Eastern border town. It had sometimes more, sometimes less club members. Liking for electrical engineering, radio engineering, radio communications and equipment construction were the „common denominator” that gathered together 20-30 people and created a special community. So it is today. People with different age, technical knowledge, occupation, profession and financial situation find common topic, and with sometimes less, sometimes more activity they make common programs.

Club members can be anyone who meets the general standards of human moral and aids the main aims of Mako Amateur Radio Club. These main aims are as follows: to promote the development of radio amateurism, to take care of standard and ethical level of radio communication, to help to increase the levels of knowledge of young people and voluntary participation in disaster communications if necessary. A written request and nominations by two club members needs for the admission into the Mako Amateur Radio Club.

HA8CL Miska HG8FH Kovy HA8KJ Karcsi & HA8CR Jani HA8EV Peti HG8OVI Imike
A bigger group of members on an annual meeting
HG8LWI Pityu HG8LWJ Ludó HA8EM Zoli HA8EW Cihó HA4YP Jocó HA8LVT Tomi
Kis Laci Szipa Naszradi Laci Rácz Peti PA1JLG Joop HG8LZO Endre
HA8AP Tóni Gergő HA8NJ János
 

© 2009-2012 Makói Rádióamatőr Klub HG8FH - HA8EN SubPage last updated on