50 éves a Rádióklub - H A 5 Ø K C I - Golden Jubilee

Köszönjük látogatásodat ezen a lapon / Thank you for visiting!

HA5ØKCI op. club members QTH: Makó WWLOC: KNØ6ff

50 évvel ezelőtt, 1958-ban, egy lelkes baráti társaság alakult ki Makón, amelynek tagjai érdeklődést mutattak az elektrotechnika és a rádiótechnika iránt. E társaságnak volt egy akkor már „veterán” rádióamatőrnek számító tagja, dr. Báron Ferenc HA8CF (ex. HA1L) ügyvéd. Az Ő közbenjárására Makóra költözött egy másik tapasztalt amatőr is, Kucsera Lajos HA8CI mérnök. Lelkesedésüknek köszönhetően hamarosan, még az évben létrejön Makón a Rádióamatőr Klub.

Kucsera Lajos volt a klubtitkár, Báron Ferenc, Sántha Endre, Marosvári Sándor, Szabó János, Szűcs János, Majsai Mihály, Bakos Sándor, Halász Károly, Benke Zoltán voltak a tagok. Azonnal elhatározták egy adókészülék építését, de fontosnak tartották a Morse jelek megtanulását is. A 3.5 MHz-es adó egy 6L6G végcsővel hamarosan el is készült, s telepítettek egy "windom" antennát. Az őszi OK (Csehszlovák) versenyen a HA8KCI hívójelő klubállomás már részt is vett...

2008. július 19-én, a XVI. Délkelet-határmenti Nemzetközi Rádiós találkozón a makói rádiósok, a meghívott vendégekkel és látogatókkal együtt az 50 éves jubileumot is megünnepelték.

Hárman az alapító tagok közül ma
HA8CL - HA8CT - HA8DL
H A 5 Ø K C I - This special call was used throughout 2008, the year in which HA8KCI, the Mako Radio Amateur Club celebrated its golden jubilee 1958-2008.
HA5ØKCI op HA8EV a találkozón

2008. júliustól december 31-ig a Makói Rádióamatőr Klub jubileumi
HA5ØKCI hívójelet
használt és az összeköttetéseket
speciális QSL lappal nyugtázta.
A jubileumi év emléklapja - Golden Jubilee's Memorial Card
 

© 2009-2012 Makói Rádióamatőr Klub HG8FH - HA8EN SubPage last updated on