H A 8 K C I - Makói Rádióamatőr Klub

Több mint fél évszázaddal ezelőtt, a Megyeház utca 1. sz. alatti MHS „székházban” alakult meg a Makói Rádióamatőr Klub. E klubban máig rádió adó-vevőkkel létesítenek összeköttetéseket, kontinensnyi távolságokat hidalnak át, s beszélnek a világ különböző pontján élő emberekkel. Immár több mint ötven éve viszik a jó hírét a városnak és az országnak. Sok makói fiatalnak a klubban megszerzett élmény, tapasztalat, illetve technikai tudás alapozza meg tanulmányait, befolyásolja szakmai pályafutását.

A klub korra, nemre, foglalkozásra tekintet nélkül nyitott az érdeklődők előtt, akár kíváncsiságból, akár e technikai „sport” elmélyültebb gyakorlása céljából keresik fel. Jelenleg a Galamb József Szakképző Iskola (Makó, Szép u. 2-4.) biztosít helyet intézményében a zavartalan munkához.

Fogadd szeretettel tőlünk e rövid tájékoztatót! (Elnézés a bizalmas megszólításért, de a rádióamatőrök MINDIG tegeződnek!)

Megismerve a rádióamatőrködést, hihetetlenül sokszínű tevékenység lehetősége tárul fel előtted. Olyan „ösvényre” lépsz, amelyen elindulva életed végéig kimeríthetetlenül találsz új meglepetéseket, sikereket. Közben szinte észrevétlenül egyre több ismerettel gyarapodsz, komoly szaktudásra teszel szert. Rádióamatőr leszel!

Az egyik legizgalmasabb tevékenység a rádió-forgalomban való részt vétel. Partner van bőven. A rádióamatőrök száma évente kb. 7%-kal nő, az ezredfordulóra elérte a 4.000.000-t. A nap bármely szakában a Föld különböző kontinenseinek országai rádióamatőrjeivel tudsz kapcsolatot létesíteni. Ez az idegen nyelvek tanulása szempontjából is kiváló lehetőség! Nem tekinthető irreális célnak, ha eldöntöd: a Föld hat kontinensének összes létező „országát”, rádióamatőr körzetét (DXCC) eléred. (Ezek száma most kb. 335). És ha a terved sikerül, akkor igazán figyelemre méltó sportteljesítményt hajtottál végre!

Közben persze az elküldött igazoló (QSL) lapokra - mellyel tanúsítod partnered számára az összeköttetés megtörténtét - jönnek a válaszok, gyakran egzotikus országokból, emlékezetes összeköttetésekről. Sok rádióamatőr „főhelyen” őrzi például egyes expedíciók, az amerikai-, vagy szovjet űrhajó, egy igazi császár, sarkvidéki kutatóállomás, vagy a földet körülhajózó magyarokkal létesített kapcsolat igazolólapját. A létrejött összeköttetéseket igazoló lapok segítségével megfelelő kiírások szerint diplomákat gyűjthetsz. Köztük találsz egyszerűbbeket és nehezen teljesíthetőket is. Mindenképpen szép „trófeákat” biztosítanak a rádiós szobának, vagy saroknak!

A rádióamatőr saját sportágában ugyanúgy minősítést szerezhet, mint akár az úszók, focisták, vagy atléták.

Meghatározott pontszámot kell elérni a kijelölt versenyeken. A versenyzés természetesen fokozott követelményeket támaszt a rádióssal szemben: nem csak a rádiókészüléknek, antennának kell kifogástalanul működnie, de a kezelőjének is „formában kell lennie”, ha eredményesen kíván szerepelni – ugyanúgy, mint a többi sportág esetében. Számos követendő példa van, pl. a magyar rádióforgalmi válogatott a Világbajnokságot egymás után tízszer is megnyerte!

Egyéni és csapat Világbajnokok, illetve Európa bajnokok is vannak szép számmal a magyar rádióamatőrök között. Természetesen odáig eljutni nem mindenki képes, de saját korábbi eredményeihez képest fejlődni – igen.

A forgalmazás során számos „szakcsoport” tagjaival lehet találkozni. Klubot alakítottak a diplomavadászok (pl. DIG), a gyors-távírászok (HSC, VHSC), a kis teljesítménnyel dolgozók (QRPC), sőt még a szószátyárok is HI! (RCC). Megfelelő feltételek teljesítésével tagjává válhatsz – kellő számú ajánló segítségével – kiemelkedő rádióamatőr munkát bizonyító csoportoknak is (pl. XL, A1, stb.). Sokan foglalkoznak közülünk a rádiózás technikai oldalával. Elmélyedt tanulmányozást igényel a távgépírás (RTTY), az állókép továbbítás (SSTV), a csomagrádiózás (PR), ahol a számítógépek szerelmesei jól hasznosíthatják tudásukat.


Egy kitelepült brit versenyállomás antennái az állomás QSL(nyugta)-lapján

Az URH rádióforgalomban is ugyanolyan sokoldalú, gazdag tevékenységi terület áll előttük, mint a rövidhullámosok előtt. A két érdeklődési terület egyáltalán nem áll szemben egymással, nem zárják ki egymást – sőt, inkább egymás kiegészítői. Az igazán képzett rádióamatőr az amatőr állomása felszereltség fokának és műszaki színvonalának megfelelően törekszik arra, hogy minden, a rádióamatőrök számára engedélyezett frekvencián otthon lehessen!

Az URH forgalmazásban az elért körzetek száma (DXCC) mellett az áthidalt távolság nagysága is mutatja az eredményeket. Az e sávokon forgalmazó amatőröknek rangot jelent bekerülni az 500-, 1000-, 2000 km-es klubba. Az ilyen eredmény eléréséhez az üzemmód megválasztása mellett a terjedési sajátosságokat kell nagyon jól ismerni és kihasználni. A nyáron jelentkező visszaverődéses (ES) terjedés néha csak órákig, olykor percekig biztosít „szuper” lehetőséget az összeköttetésre. A nagy távolságú TROPO, vagy AURORA terjedés szintén véletlen lehetőség, amelyet csak éber, tettre kész URH-s tud rendszeresen kihasználni nagytávolságú URH összeköttetés elérésére. A Föld – Hold – Föld (EME) módszer igen komoly antennarendszert és készüléket követel, viszont az e módban elért egy-egy összeköttetés csodálatos eredményt nyújt. A METEOR rajok a valódi vadászat izgalmát kínálják a visszaverődésen alapuló összeköttetések létesítésére vállalkozó amatőröknek.

URH-n rendszeresek a speciális (digitális) üzemmódok alkalmazásával létesített összeköttetések.

URH-n további lehetőség az űrben keringő rádióamatőr műholdak „szólásra bírása”, amely igen sok, távoli partner elérését teszik lehetővé

URH-n is előre tervezettek, rendszeresek a hazai és nemzetközi versenyek.

Még valamit az amatőr rádiózásról! A kívülállók előtt jól ismert, hogy a rendkívüli események alkalmával (árvizek, földrengések, hóakadályok, balesetek, fegyveres harcok ...) a rádióamatőrök önzetlenül hírhálót szerveznek humanitárius céllal.

Ha egyelőre nem kívánsz adó-amatőr lenni, akkor is számos területen tudod megszerzett tudásodat továbbfejleszteni.

A rövidhullámú megfigyelő (SWL) féloldalúan ugyan, de részt vesz a forgalmazásban, hiszen információkat szolgáltat az általa megfigyelt állomásoknak, igazoló (QSL) lapot küld és kap, tevékenysége során remek „előiskolát jár ki” a későbbi adó-amatőr tevékenységhez.

A gyors-távírász (HSC és VHSC) a morze adás-vételi készségét fejleszti. Rendszeresen országos és nemzetközi bajnokságot rendeznek a legjobb eredményt elérők részvételével.

A konstruktőrök tábora is igen nagy. Számosan közülük saját maguk részére építenek RH, vagy URH készüléket, segédberendezéseket. Az elektronika hihetetlenül gyors fejlődését követni a gyakorlatban igen nagy kihívás, nemes célkitűzés!

A rádiós tájékozódási futó iránymérő vevőkészülék segítségével igyekszik behatárolni és felderíteni az e célra telepített iránymérő adó-készülékeket. Ez a legsportosabb tevékenység valamennyi szakágunk közül, hiszen a jó eredmények eléréséhez a technikai adottságokon, tudáson felül terepen történő futás, atlétikus alkat is szükséges. Büszkék lehetünk arra, hogy e szakágban sportolóink számos esetben nyertek világbajnokságot, Európa-bajnokságot.

Megpróbáltuk felkelteni érdeklődésed, tájékoztatással kívántunk szolgálni a rádióamatőr tevékenységéről. Nem folytathatjuk a felsorolást, hiszen tízszer ekkora papírra sem férne el mindaz a sok lehetőség, amely egy leendő rádióamatőr előtt áll.

Várunk közénk! 73 & DX!

Author: Felber Gyula HA1TJ, a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöke
Copy by: HA8KCI/HA8EN Makó, 2008. április (Rev.1. - 2010. április)

 

© 2009-2012 Makói Rádióamatőr Klub HG8FH - HA8EN SubPage last updated on: